(+40)756.126.538
comenzi@agrolegvaro.ro
Precedentul
Produsul 117 din 154
Acest produs a fost adăugat în catalogul nostru la data de 25 noiembrie 2016
Următorul

Seminte de varza ORTUS F1

Seminte de varza ORTUS F1
(2500 sem)

Producător:
TAKII SEED
Preţ cu TVA:
95,00 Lei


Descriere produs


ORTUS  F1 este un hibrid timpuriu  de varză de la TAKII.

Destinat cultivării în câmp.

Perioada în care ajunge la maturitate este de 55-58 de zile de la plantare.

Căpățânile sunt rotunde cu o greutate medie cuprinsă între 1,0-1,5kg, compacte, și rezistente la crăpare.

Producția este uniformă.

Planta este rezistentă la boli și foarte productivă.
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'agrolegvaro.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1606' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1606' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]