(+40)756.126.538
comenzi@agrolegvaro.ro
Precedentul
Produsul 39 din 192
Acest produs a fost adăugat în catalogul nostru la data de 5 ianuarie 2016
Următorul

Seminte de tomate Maxine F1
(500 sem)

Producător:
HAZERA
Preţ cu TVA:
240,00 Lei


Descriere produs


  • Maxine F1 este un hibrid nedeterminat de la HAZERA GENETICS
  • varietate cu fruct mediu spre mare, 260-280 g
  • recomandată pentru spații acoperite, în ciclul I, II sau prelungit
  • plantă viguroasă, cu o foarte bună și continuă capacitate de legare pe timp călduros
  • fructele își păstrează mărimea până la ultimii ciorchini
  • rezistență: Vd, Fol:1-2, ToMV, For, TSWV1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'agrolegvaro.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '618' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '618' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]