(+40)756.126.538
comenzi@agrolegvaro.ro
Precedentul
Produsul 6 din 6
Acest produs a fost adăugat în catalogul nostru la data de 17 noiembrie 2016
Următorul

Seminte de morcovi FLAKKER

Seminte de morcovi FLAKKER
(100 g)

Producător:
AGROSEL
Preţ cu TVA:
11,04 Lei


Descriere produs


FLAKKER este un soi tardiv de morcovi , cu perioada de vegetaţie de 200-220 zile de la AGROSEL.

Rădăcinile sunt  mari, de formă conic-cilindrice cu vârf ascuţit, de circa 23 cm lungime.

Conţinut ridicat de substanţe uscate.

Soiul se comportă bine la păstrarea pe perioadă lungă.

Semănat în câmp: APRILIE-MAI.

Distanţă de plantare: 20-25 cm între rânduri, 4-5 cm între plante.

Recoltare: SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE.
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'agrolegvaro.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1460' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1460' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]