(+40)756.126.538
comenzi@agrolegvaro.ro
Precedentul
Produsul 14 din 15
Acest produs a fost adăugat în catalogul nostru la data de 9 februarie 2018
Următorul

Seminte de broccoli MONACO F1

Seminte de broccoli MONACO F1
(2 500 sem)

Producător:
SYNGENTA
Preţ cu TVA:
109,00 Lei 92,50 Lei


Descriere produs


MONACO F1 este un hibrid de broccoli destinat pentru culturile de primavara si toamna.

Produce putini lastari laterali fiind usor de cultivat si este rezistet la transport si depozitare.

Capatanile sunt dense si grele, cu o greutate cuprinsa intre 1 si 1,5 kg , fiind uniforme ca marime si de culoare verde inchis.
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'agrolegvaro.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2016' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2016' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]