(+40)756.126.538
comenzi@agrolegvaro.ro
Precedentul
Produsul 15 din 15
Acest produs a fost adăugat în catalogul nostru la data de 9 februarie 2018
Următorul

Seminte de broccoli BATORY F1

Seminte de broccoli BATORY F1
(2 500 sem)

Producător:
SYNGENTA
Preţ cu TVA:
Cere ofertă de preț


Descriere produs


BATORY F1 este un hibrid de broccoli recomandat pentru toate ciclurile de productie de la SYNGENTA.

Este usor de cultivat si produce putini lastari.

Capatanile hibridului BATORY F1 sunt dense, uniforme ca marime si de culoare verde inchis.

Greutatea medie a acestora este cuprinsa intre 1 si 1,5 kg.

Prezinta rezistenta ridicata la transport si depozitare.
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'agrolegvaro.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2017' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2017' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]