(+40)756.126.538
comenzi@agrolegvaro.ro
Precedentul
Produsul 3 din 24
Acest produs a fost adăugat în catalogul nostru la data de 23 martie 2016
Următorul

PR38A24

PR38A24
(80.000 boabe)

Producător:
PIONEER
Preţ cu TVA:
Cere ofertă de preț


Descriere produs


CEL PE CARE TE POŢI BAZA - FAO 350

Caracteristici generale

 • Hibrid simplu, semitimpuriu.
 • Excelentă capacitate de producție pentru aceăsta grupă de maturitate.
 • Excepțională adaptabilitate în toate zonele de cultură.
 • Stabilitate excelentă.

 
Caracteristici agronomice

 • Plantă cu talie medie.
 • Inserţie medie-înaltă a ştiuletelui.
 • Bob semidentat.

 
Avantaje

 • Toleranță la secetă şi arşiţă.
 • Prezintă caracterul "stay green".
 • Pierde apa rapid la maturitate.
 • Rezistenţă bună la frângere şi cădere.
 • Rezistenţă foarte bună la sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis).

 
Sfaturi pentru fermieri

Este recomandat în zonele de câmpie şi subcolinare şi colinare.
Se recomandă ca furaj în hrana porcinelor şi păsărilor..

 Densitate :      Neirigat: 65.000 - 75.000 plante recoltabile/ha
                           Irigat: 75.000 - 85.000 plante recoltabile/ha 
                           Siloz: 80.000 - 100.000 plante recoltabile/ha

*TVA 0% - taxare inversă
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'agrolegvaro.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '895' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '895' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]