(+40)756.126.538
comenzi@agrolegvaro.ro
Precedentul
Produsul 19 din 24
Acest produs a fost adăugat în catalogul nostru la data de 24 martie 2016
Următorul

PR37Y12

PR37Y12
(80.000 boabe)

Producător:
PIONEER
Preţ cu TVA:
490,00 Lei


Descriere produs


REZISTENTUL - FAO 380

Caracteristici generale

 • Hibrid simplu, semitimpuriu.
 • Excelentă capacitate de producție în condiții de climă semi-aridă.
 • Excepțională adaptabilitate în toate zonele de cultură

 
Caracteristici agronomice

 • Plantă cu talie echilibrată.
 • Inserţie medie-înaltă a ştiuletelui.
 • Frunzele au un unghi de inserție foarte mic.
 • Bob dentat.

 
Avantaje

 • Tolerant la secetă.
 • Prezintă caracterul "stay green".
 • Pierde apa rapid la maturitate.
 • Rezistenţă bună la frângere şi cădere.
 • Rezistent la principalele boli ale porumbului inclusiv tăciunele inflorescenţelor (Sorosporium holci sorghi).

 
Sfaturi pentru fermieri

Este recomandat în zonele de câmpie şi subcolinare cu frecvente temperaturi scăzute în primăvară.
Producţiile cele mai bune se obţin la densităţi ridicate.

 Densitate :      Neirigat: 65.000 - 75.000 plante recoltabile/ha
                           Irigat: 75.000 - 85.000 plante recoltabile/ha

*TVA 0% - taxare inversă
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'agrolegvaro.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '914' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '914' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]