(+40)756.126.538
comenzi@agrolegvaro.ro
Precedentul
Produsul 23 din 24
Acest produs a fost adăugat în catalogul nostru la data de 24 martie 2016
Următorul

P9911 Aquamax

P9911 Aquamax
(80.000 boabe)

Producător:
PIONEER
Preţ cu TVA:
580,00 Lei


Descriere produs


Caracteristici generale

 • Hibrid semitardiv.
 • Excelentă capacitate de producţie.
 • Pierde apa rapid la maturitate.
 • Bună capacitate de adaptare la stresul hidric şi termic.
 • Producţii extraordinare şi stabile în toate zonele de cultură.

 
Caracteristici agronomice

 • Plantă înaltă.
 • Sistem radicular foarte dezvoltat.
 • Inserţie medie a ştiuletelui.
 • Bob dentat.
 • Ştiulete lung şi compact.

 
Avantaje

 • Foarte bună toleranţă la secetă.
 • Rezistenţă bună la Gibberella.

 
Sfaturi pentru fermieri

Este recomandat pentru zonele de câmpie şi de deal din sudul, vestul şi estul ţării.

 Densitate :      Neirigat: 60.000-65.000 plante recoltabile/ha
                           Irigat: 70.000-78.000 plante recoltabile/ha

INVINCIBIL - FAO 410

*TVA 0% - taxare inversă
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'agrolegvaro.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '918' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '918' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]