(+40)756.126.538
comenzi@agrolegvaro.ro
Precedentul
Produsul 16 din 24
Acest produs a fost adăugat în catalogul nostru la data de 23 martie 2016
Următorul

P9721

P9721
(80.000 boabe)

Producător:
PIONEER
Preţ cu TVA:
490,00 Lei


Descriere produs


VIITORUL GRUPEI - FAO 370

Caracteristici generale

  • Hibrid simplu, semitimpuriu , va înlocui hibrizii PR37Y12 și P9494.
  • Excelentă capacitate de producţie.
  • Pierde apa rapid la maturitate.

 
Caracteristici agronomice

  • Plantă înaltă.
  • Sitem radicular foarte bine dezvoltat.
  • Inserţie medie a ştiuletelui.
  • Bob dentat

 
Avantaje

  • Toleranţă bună la principalele boli ale porumbului (mediu la Gibberella si Fuzarium).
  • Bună toleranţă la secetă şi arşiţă.
  • Rezitenţă extraordinară la frângerea tulpinii.

 
Sfaturi pentru fermieri

Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt cele semi-aride şi semi-umede din vestul şi sud-estul ţării.

 Densitate :      Neirigat: 65.000 - 75.000 plante recoltabile/ha
                           Irigat: 75.000 - 85.000 plante recoltabile/ha

*TVA 0% - taxare inversă
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'agrolegvaro.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '911' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '911' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]