(+40)756.126.538
comenzi@agrolegvaro.ro
Precedentul
Produsul 17 din 25
Acest produs a fost adăugat în catalogul nostru la data de 30 ianuarie 2018
Următorul

FALCON PRO

FALCON PRO
(1 litru)

Producător:
BAYER
Preţ cu TVA:
Cere ofertă de preț


Descriere produs


Falcon Pro

Fungicid sistemic pentru prevenirea și combaterea bolilor foliare și ale spicului din culturile de grâu, orz și orzoaică.

Substanțe active: protioconazol 53 g/l + spiroxamină 224 g/l + tebuconazol  148 g/l;

Formulare : EC (concentrate emulsionabil);

DISPONIBIL ȘI ÎN PACHETUL Falcon Pro

Mod de acțiune:

Falcon Pro conține trei substanțe active cu proprietăți sistemice. La nivel microbiologic, modul de acțiune al acestor substanțe active asupra unei game largi de patogeni este diferit, de aceea pot fi combătute cu succes formele rezistente la alte Fungicide, produsul fiind indicat în strategiile antirezistență. la scurt timp după aplicare, cele trei componente active pătrund în țesuturi, fiind translocate ascendent (acropetal) prin xilem în toată planta, inclusiv în țesuturile de creștere. Spiroxamina conduce la accelerarea penetrării  în plantă și la rezistența la spălare prin precipitații. Protioconazol se caracterizează print-o excepțională acțiune preventivă, curativă și eradicativă. Falcon Pro are acțiune preventivă, curativă și eradicativă asupra unei game largi de patogeni, asigurând protecția pe o perioadă lungă de timp.

Doza recomandată:

Pentru culturile de grâu, orz și orzoaică, organismul țintă este combaterea bolilor care formează complexul de boli foliare, cu o doză de 0,6 l/ha.

La grâu, organismul țintă este fuzarioza spicelor (Fusarium spp.), fiind necesara doza de 0,8 l/ha pentru tratarea ei.

Mod de utilizare:

Se va utiliza la avertizare sau la apariția primelor simtome de boală, în intervalele fenologice indicate mai jos. Se aplică 1-2 tratamente foliare terestre, preventiv sau curativ, pe întreaga suprafață.

Intervalul minim între tratamente este de 14 zile . intervalul de aplicare este cuprins între sfârșitul înfrățirii și sfârșitul înfloritului (BBCH 29-69) pentru grâu și sfârșitul înfrățitului și începutul înfloritului pentru celelalte culturi (BBCH 29-61). Ultimul tratament vizează combaterea fuzariozei spicelor. Volumul de solutie este de 200-400 l/ha. Perioada minimă de pauză de la ultimul tratament până la recoltare este de 35 zile.
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'agrolegvaro.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1983' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1983' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]